چهارشنبه 13 آبان‌ماه سال 1388

 در دنیای کنونی به علل تغییرات اساسی که در نحوه تفکر انسان پدید آمده است در برخی ممالک زنان تاثیر زیادی در صحنه های سیاسی فرهنگی و اقتصادی دارند. 

در بسیاری از موارد برای کمک به مخارج خانواده بیرون از منزل به کار مشغول هستند. 

و مادرانی که کودکان شیرخواری دارند مدت زیادی را بیرون از منزل سپری خواهند کرد و این موضوع باعث می شود مادران برای رفع نیاز های کودکان خود از جمله گرسنگی از شیر خشک استفاده کنند و فرزند از شیر مادر محروم شود . 

در حالی که وقتی مادر به فرزند خود شیر می دهد رابطه عاطفی بین آنها برقرار خواهد شد و فرزند شیر مادر که حاوی املاح وو یتامین های زیادی است را دریافت نمی کند و با محصولاتی که در کارخانه ها تهیه شده وهیچ احساسی به غیر از سیری به فرزند دست نخواهد داد مجبور است سازگاری پیدا کند.