شنبه 23 آبان‌ماه سال 1388

در سال ۱۴۰۰ در ایران افراد مبتلا به دیابت به حدود ۱۱ میلیون نفر خواهد رسید . 

البته این گزارش به این منظور است که فرهنگ سازی شروع شود و آموزش پیشگیری انجام شود. 

یکی از راه کارهایی که می توان به آن اشاره کرد استفاده از عسل طبیعی می باشد و راه دیگر مصرف توت خشک وعسل به جای قند وشکر. 

استفاده از روغن های طبیعی و غذاهای آب پز و... 

راه های زیاد وجود دارد که می توان از آن برای جلوگیری از دیابت اقدام کرد که می توان باکمی تحقیق و رعایت موارد پزشکی به جلوگیری از دیابت اقدام کنیم.