سه‌شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1389

سودا: یعنی سیاهی که از سردی و خشکی پدید می‌آمد. تمام مواد خون ساز مثل عدس، جگر و انار سودا سازهستند. متذکر می شویم که مراد از خون ساز ،به معنای تولید دم از اخلاط اربعه نیست، چراکه مصرف بیش از حد این گونه مواد، باعث غلظت خون خواهد شد. خون از آب، پلاکت و گلبول (قرمز و سفید) تشکیل شده و مواد خون سازی مثل انار، باعث تولید گلبول قرمز خون می‌شوند نه پلاکت.باید گفت هر چه میزان  گلبول قرمز از حدّ نرمال فراتر رود، غلظت خون بیشتر شده و به همان میزان از گلبول‌های سفید خون که نقش سرباز و تنظیم کننده سیستم دفاعی بدن هستند ،کم خواهد شد.

 

پس عدس و جگر هم باید به میزان معمولی مصرف شده و از افراط و تفریط پرهیز شود چراکه عامل سکته اعم از قلبی و مغزی، غلظت خون و به تبع آن انسداد عروق و نهایتاً سکت یا همان سکته خواهد بود. برای تعدیل سودا از مواد اسیدی مثل سرکه، لیمو، ترشی‌جات استفاده می‌شود و این که از حضرت علی "علیه السلام "توصیه به مصرف سرکه انگبین (سرکه – عسل) فرموده اند،به خاطر این است که با عسل، سردی سرکه رفع شده و از ایجاد عوارضی با منشأ سردی که در قسمت‌های قبل گذشت، پرهیز شود.
(میزان سودا در انسان سالم 49 درصد می‌باشد)
sourse:www.ravazadeh.com