شنبه 21 آذر‌ماه سال 1388

به عنوان یک انسولین طبیعی کاربرد زیاد دارد وآب آن را به صورت خام میل نمائید.

زیرا پخت آن خواص انسولین آن را از بین می برد.

برای گلو درد آب شلغم را با یک قاشق عسل طبیعی میل نمائید.( به این صورت که داخل شلغم را با قاشق خالی کرده و یک قاشق غذاخوی عسل را داخل  آن بریزیم و بعد از اینکه با بخار پخت فردی که سرماخورده میل نماید بهبود می یابد.)