پنج‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1389

خلطی که امروزه مردم بر اثر غلبه آن خلط دچار انواع بیماری ها (از جمله بیمارهای عصبی همچون افسردگی و وسواس، بیماری های پوستی، واریس و ...) می شوند، سودا می باشد.
جهت درمان غلبه سودا از طرف پزشک برای بیمار منع سودازاها تجویز و توصیه می شود و بیمار باید از هر چیزی که باعث تولید سودا برای او می گردد، دوری کند؛ اعم از خوردن مواد سودازا و یا انجام کارها و شرایطی که برای بیمار باعث افزایش سودا می گردد که در ذیل تشریح شده اند.


 

الف- مواد غذایی سودازا:
مواد غذایی که باعث ایجاد خلط سودا در افراد می شوند عبارتند از کلیه مواد غذایی سرد و خشک که در لیست مواد غذایی به تفکیک طبع درج شده اند، همچنین مواد غذایی ذیل هر چند دارای طبع سرد و خشک نیستند، ولی خوردن آن ها سودازا است که باید از مصرف آنها نیز خودداری نمایند که عبارتند از:
بادنجان، چای، سیب زمینی، کلم بروکلی، فلفل دلمه ای و گوشت گاو
sourse:www.ravazadeh.com